Tag: "thuc pham ban"

Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm (giấy chứng nhận VSATTP hoặc giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm) là giấy phép được cơ quan có thẩm quyền cấp cho...
Dịch vụ đăng ký giấy phép Vệ sinh an toàn thực phẩm
Sản xuất trái cây sấy khô sấy dẻo có phải xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm không? Cần giấy tờ gì và nộp hồ sơ ATTP ở đâu? Chi phí và thời gian như thế...
Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm trái cây sấy
Cơ sở kinh doanh, sản xuất thực phẩm phải đảm bảo an toàn thực phẩm khi bán ra thị trường. Các cơ sở đủ điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm phải có Giấy...
Điều kiện để xin giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm kinh doanh dịch vụ ăn uống

Liên kết

Tem chống hàng giả của Bộ Công An do Trung tâm KTTLNV sản xuất
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm (Cập nhật 2022)
Dịch vụ đăng ký mã vạch (MSVV) cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (GS1 Việt Nam)
Tư vấn đăng ký nhãn hiệu thương hiệu độc quyền tại Cục SHTT
Xin giấy phép CFS cho thực phẩm xuất khẩu
Xin giấy phép y tế cho sản phẩm xuất khẩu HC
Thủ tục xin giấy phép nhập khẩu rượu tại Bộ Công Thương Việt Nam
Dịch vụ tư vấn HACPP Codex 2020
Dịch vụ tư vấn ISO 22000 tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm quốc tế
Dịch vụ tư vấn ISO 9001 tiêu chuẩn quản lý doanh nghiệp quốc tế