Sở hữu trí tuệ

Do tầm quan trọng của NHÃN HIỆU trong việc xác định sự thành công của sản phẩm trên thị trường, nên cần phải bảo đảm rằng chúng có được sự bảo hộ của pháp luật. Việc đăng ký Nhãn hiệu và Bản quyền tác giả mang đến cho công ty của bạn độc quyền sử dụng nhãn hiệu, thương hiệu, logo, bao bì... ngăn cản người khác xâm phạm. Ngoài ra, đăng ký mã vạch sản phẩm sẽ giúp quản lý tốt nhất sản phẩm của mình khi kinh doanh.
Để được cấp mã số mã vạch sử dụng in trên sản phẩm, Doanh nghiệp làm hồ sơ đăng ký mã vạch sản phẩm và gửi hồ sơ đăng ký về cho cơ quan quản lý (ở Việt Nam...
ATVC cung cấp dịch vụ đăng ký mã vạch sản phẩm trọn gói
Hiện nay, các tác phẩm văn học, nghệ thuật đang bị sao chép rộng rãi mà không được sự đồng ý của tác giả, làm ảnh hưởng đến quyền lợi, một số trường hợp gây...
ATVC tư vấn hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả tại Hồ Chí Minh
Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan là việc tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan nộp đơn và hồ sơ kèm theo cho cơ quan nhà nước có...
Thời gian đăng ký bản quyền tác giả mất bao lâu? Chi phí đăng ký bản quyền năm 2022?
Việc đăng ký bảo hộ thương hiệu hay nhãn hiệu hàng hoá là thủ tục hành chính; nhằm xác lập quyền cho thương hiệu của người nộp đơn thông qua việc được Cục Sở...
Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu được pháp luật quy định như thế nào?
Đăng ký bản quyền tác giả là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền ghi nhận quyền tác giả của người sáng tạo ra tác phẩm hoặc sở hữu; với việc ghi nhận bằng văn...
Điều kiện đăng ký bản quyền tác giả tại Cục Bản quyền là gì?
Đăng ký bản quyền là việc chủ sở hữu tác phẩm, tác giả sáng tạo ra tác phẩm tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để nộp hồ sơ đăng ký bản quyền cho tác phẩm...
Tại sao nên đăng ký bản quyền tác giả ngay?
Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa là việc làm cần thiết cho các cá nhân, tổ chức nhằm bảo vệ tài sản trí tuệ của mình. Đây cũng là khâu quan trọng trong việc phát...
ATVC Hướng dẫn hồ sơ đăng ký bảo hộ thương hiệu độc quyền tại cục SHTT
Nhãn hiệu được coi là một trong những tài sản vô hình lớn nhất của doanh nghiệp. Có khi toàn bộ giá trị nhà xưởng, thiết bị đầu tư, sản phẩm hàng hóa, dịch vụ...
Muốn đăng ký độc quyền thương hiệu tại Việt Nam thì làm như thế nào?
Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, để thương hiệu hoặc nhãn hiệu được bảo hộ thì chủ thể tiến hành đăng ký nhãn hiệu bao gồm cả cá nhân, tổ chức, doanh...
Để thương hiệu hoặc nhãn hiệu được bảo hộ thì cần những điều kiện gì?
ATVC đăng ký nhãn hiệu đang trở thành việc làm hàng đầu và ưu tiên của các cá nhân, doanh nghiệp khi phát triển kinh doanh và mở rộng thị trường. Đặc biệt khi...
Nhãn hiệu hàng hoá là gì? Độc quyền thương hiệu là như thế nào?

Liên kết

Tem chống hàng giả của Bộ Công An do Trung tâm KTTLNV sản xuất
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm (Cập nhật 2022)
Dịch vụ đăng ký mã vạch (MSVV) cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (GS1 Việt Nam)
Tư vấn đăng ký nhãn hiệu thương hiệu độc quyền tại Cục SHTT
Xin giấy phép CFS cho thực phẩm xuất khẩu
Xin giấy phép y tế cho sản phẩm xuất khẩu HC
Thủ tục xin giấy phép nhập khẩu rượu tại Bộ Công Thương Việt Nam
Dịch vụ tư vấn HACPP Codex 2020
Dịch vụ tư vấn ISO 22000 tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm quốc tế
Dịch vụ tư vấn ISO 9001 tiêu chuẩn quản lý doanh nghiệp quốc tế