Công bố hợp quy hợp chuẩn

Công bố hợp quy hợp chuẩnCông bố sản phẩm hợp quy giúp doanh nghiệp đưa các sản phẩm ra thị trường dễ dàng hơn, bền vững hơn, đảm bảo an toàn cho sản phẩm và chất lượng sức khỏe cho người tiêu dùng. Công bố hợp quy sản phẩm cũng tạo được niềm tin cho khách hàng, nâng cao khả năng cạnh tranh và gây dựng được uy tín trên thị trường.
Các hàng đồ chơi cho trẻ em sản xuất trong nước hay nhập khẩu để lưu hành trên thị trường thì cần làm công bố hợp quy theo quy chuẩn kỹ thuật được ban hành kèm...
Dịch vụ chứng nhận hợp quy đồ chơi trẻ em trong nước và nhập khẩu
Thuốc lá điếu để lưu hành trên thị trường thì cần làm công bố hợp quy theo quy chuẩn kỹ thuật được ban hành kèm theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN. ATVC xin...
Dịch vụ chứng nhận hợp quy thuốc lá điếu trong nước và nhập khẩu
Các hàng dệt may từ vải như quần, áo, khăn, rèm, ga giường…để lưu hành trên thị trường thì cần làm công bố hợp quy theo quy chuẩn kỹ thuật được ban hành kèm...
Dịch vụ chứng nhận hợp quy vải hàng dệt may các loại
Các sản phẩm khăn giấy ướt khăn giấy khô khăn ăn… sản xuất trong nước hay nhập khẩu để lưu hành trên thị trường thì cần làm công bố hợp quy theo quy chuẩn kỹ...
Dịch vụ chứng nhận hợp quy khăn giấy ướt khăn giấy khô
Các sản phẩm dung dịch khử khuẩn cồn 70 - 90 độ sản xuất trong nước hay nhập khẩu để lưu hành trên thị trường thì cần làm công bố TCCS theo quy chuẩn kỹ thuật...
Dịch vụ công bố chất lượng dung dịch khử khuẩn cồn 70 - 90 độ
Các sản phẩm dung dịch khử mùi, khử khuẩn, nước xịt phòng sản xuất trong nước hay nhập khẩu để lưu hành trên thị trường thì cần làm công bố TCCS theo quy chuẩn...
Dịch vụ công bố chất lượng dung dịch khử mùi, khử khuẩn, nước xịt phòng
Các sản phẩm tiêu dùng như chổi lau nhà, nước rửa chén, cồn xoa bóp… sản xuất trong nước hay nhập khẩu để lưu hành trên thị trường thì cần làm công bố TCCS...
Dịch vụ công bố tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) cho sản phẩm tiêu dùng