Hướng dẫn hoạt động đánh giá, cấp giấy chứng nhận ISO 9001

Hướng dẫn hoạt động đánh giá, cấp giấy chứng nhận ISO 9001Cơ quan áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) phải công bố HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001:2008 (theo mẫu quy định) và thông báo đến cơ quan chủ trì (theo quy định) để theo dõi, tổng hợp.

Theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, cơ quan áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) phải công bố HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001:2008 (theo mẫu quy định) và thông báo đến cơ quan chủ trì (theo quy định) để theo dõi, tổng hợp. Ngoài ra, trong quá trình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL, cơ quan áp dụng HTQLCL không thuê các tổ chức chứng nhận độc lập đánh giá (chứng nhận, giám sát, điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng, chứng nhận lại). Để các cơ quan không gặp lúng túng trong quá trình thực hiện, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn như sau:

1. Về hoạt động đánh giá (chứng nhận, giám sát, điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng, chứng nhận lại):

a) Trước ngày 18/5/2014 (thời điểm Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành): thực hiện theo kế hoạch đánh giá đã được phê duyệt.

b) Từ ngày 18/5/2014 về sau: không thực hiện hoạt động đánh giá (bao gồm cả trường hợp  kế hoạch đánh giá đã được phê duyệt).

c) Đối với các cơ quan đã ký hợp đồng đánh giá với tổ chức chứng nhận, căn cứ hướng dẫn tại điểm a và b nêu trên, tiến hành thanh quyết toán chi phí đánh giá và thanh lý hợp đồng với tổ chức chứng nhận theo quy định hiện hành.

2. Về việc cấp giấy chứng nhận HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001:2008:

a) Trước ngày 18/5/2014: Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) vẫn tiếp nhận và xử lý đối với các hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đầy đủ, hợp lệ.

b) Từ ngày 18/5/2014 về sau: Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) sẽ không nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận.

3. Về hoạt động tư vấn xây dựng HTQLCL: các cơ quan đã ký hợp đồng tư vấn với tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn độc lập: tiếp tục thực hiện theo hợp đồng, chi phí tư vấn được thanh quyết toán theo quy định hiện hành. Trường hợp trong hợp đồng có quy định căn cứ để thanh lý hợp đồng tư vấn là khi cơ quan được cấp giấy chứng nhận thì kể từ khi Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành, căn cứ này được thay thế bằng việc cơ quan công bố HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001:2008

-
Website miễn phí cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa
ATV Branding Consulting Company - Tiếp sức Thương hiệu Việt Nam!
Trang chủ | Đăng ký giấy phép | Giới thiệu | Liên hệ
May in hoa don, Máy phát điện honda, Máy chấm công vân tay, Máy chiếu Optoma
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ẤN TƯỢNG VIỆT
49 Bàu Cát 7, Phường 14, Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh | Website: www.antuongviet.vn
Copyright © 2012 - ATV Media. - All rights reserved.
wiki travel , may loc nuoc , cao su , gia xe honda , honda cr-v 2014 , honda accord 2014 , du lich